Skip to content Skip to footer
SCM_beztla_granat_92_92mm

Za przykładem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
chcemy głosić Ewangelię wszystkim opuszczonym i zagubionym,
ludziom wątpiącym i poszukującym.
Razem i we Wspólnocie doświadczać wiary, 
która działa przez miłość.

Za inspiracją Papieża Franciszka, chcemy żyć w „permanentnym stanie misji”. 

Chcemy być Kościołem otwartych drzwi; Kościołem uczniów wyruszających w drogę; Kościołem budującym Królestwo Boże w poranionym świecie.

Za wezwaniem św. Jana Pawła II, chcemy dawać nadzieję i wołać do każdego człowieka zagubionego, pozbawionego perspektyw i sensu życia:  
Sursum Corda! W górę serca! Nie lękaj się!

Tu i Teraz. Słowo życia.

Poznaj. Wybierz. Dołącz.

Od zawsze wiedziałam, że Słowo Boże jest cenne, ważne. Dzięki kursowi Emaus zrozumiałam, że Słowo może być miodem na gorycz, rozczarowanie mojego serca. Kurs zasiał we mnie ziarenko, które zamierzam pielęgnować, czytając Słowo Boże. Jestem wdzięczna każdemu głoszącemu za wygłoszoną konferencję. Każda dotknęła moje serce.…

Kurs Emaus uświadomił mi, że w moim życiu jest wiele dobra, za które powinnam stale dziękować. Jednym z takich dóbr jest Pismo Święte, w którym mogę odnaleźć ukojenie serca i dusz, które odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Poznawanie Słowa Bożego to nasze BOGACTWO. Czuję,…

Przed kursem natrafiłam na fragment Pisma świętego zaczynający się od słów: „Odbuduję przybytek Dawida”. Reszta potoczyła się już według Bożego planu. Potrzeba było tylko mu zaufać i oddać ster życia w Jego ręce. Wypłynąć na głębię. Anna, Kurs Nowe Życie, Warszawa, maj 2022

W misji jesteśmy razem

Nasze życie jest misją