Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nowy spektakl diakonii teatralnej. Premiera „Cysterny” 23 maja 2023r.

We wtorek 23 maja na spotkaniu Wspólnoty, diakonia teatralna przedstawi spektakl „Cysterna”. Reżyserem sztuki jest lider diakonii Andrzej Lipski, autorką scenariusza – Sara Bąk-Kopaniarz. Diakonia przedstawi fragment historii proroka Jeremiasza.

– Jerozolima znajduje się wtedy w trudnej sytuacji politycznej, ponieważ już od jakiegoś czasu królestwo Judy jest wasalem Babilonu. Lud razem z królem decyduje się przyjąć posłańców egipskich i w ten sposób spróbować zdobyć niepodległość od Babilonu z pomocą Egipcjan. Jak pokazuje historia, było to złe posunięcie, które doprowadziło do napaści ze strony Babilonu i uprowadzenia króla, dworzan, a także do zniszczenia Jerozolimy – mówi Sara Bąk-Kopaniarz.

Historia proroka Jeremiasza.

Jeremiasz w przedstawianym momencie jest już człowiekiem dojrzałym. – Całe swoje życie, od dwudziestego trzeciego roku, przeżył jako prorok niewysłuchany. Dopiero po śmierci jego słowa
i nauczanie zyskało w oczach ludu – dodaje.

W czasie swojej działalności proroczej przeżywa kilku królów Judy. Obserwuje odwrócenie się ludu od Boga i powrót do kultu bałwochwalczego. Ale spektakl nie jest tylko cofnięciem się do wydarzeń historycznych.

Historię proroka Jeremiasza można interpretować na kilka sposobów. To metafora zmagań, z którymi mierzy się tak naprawdę każdy człowiek.

Spotkanie z Bogiem, które uwalnia.

– W historii Jeremiasza widzimy jego wewnętrzny świat, który jest metaforą nawrócenia, spotkania z Bogiem, które prowadzi do nie tylko do uwolnienia wewnętrznego, duchowego, ale również zewnętrznego – mówi Sara.

– Opowieść o Jeremiaszu jest to też historia o przełamywaniu swoich wyobrażeń. Choć być może coś wydaje się nam nielogiczne, po ludzku bezsensowne, czasami okazuje się ratunkiem – podkreśla autorka scenariusza.

Niespodziewany ratunek od Boga.

Historia Jeremiasz opowiada właśnie o niespodziewanym ratunku ze strony Boga i pokazuje niezłomność człowieka w trudnej sytuacji.

– W historii tego proroka widzimy, w jak cudowny sposób Bóg może działać przez ludzi, których być może nie poważamy, na których nie zwracamy uwagi, których być może my nie uważamy za wystarczająco godnych, by służyć Bogu – dodaje.

– Ale jest to też obraz świata wewnętrznego, w którym postaci takiej jak: król, tłum, Ebedmelek (jeden z urzędników w pałacu króla Sedecjasza) są jakimiś pomocami albo przeszkodami w słuchaniu tego Bożego Głosu. Myślę, że każdy oglądając ten spektakl będzie mógł odnaleźć się w którejś z tych postaci z tej historii – podkreśla.

– Więc jest to też historia o ludziach, których możemy spotkać na swojej drodze oraz o sposobach podejścia do Głosu, Słowa Boga, który nas wzywa do pewnych rzeczy – mówi Sara i dodaje: – Bóg działa także w nich, działa w nas, działa w każdym człowieku. I tylko od nas zależy, jak przyjmiemy to Słowo, które Bóg do nas wypowiada – mówi Sara Bąk-Kopaniarz .

– Myślę, że możemy właśnie na wiele sposobów odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Albo negując je albo wsłuchując się w nie, biorąc po prostu Słowo na 100 proc. i trzymając się Boga, wierząc i ufając, że spełni Swoje Słowo – mówi Sara Bąk-Kopaniarz i dodaje: – To, co jest ważne w tej historii, to to, że Słowo Boże jest wypowiedziane w sposób, który każdy może usłyszeć.
***

Diakonia teatralna działa już 8 lat przy Wspólnocie Sursum Corda w Krakowie. Na jej kanale na You Tubie można wysłuchać kilka przygotowanych przez nią słuchowisk m.in. „Niewidomy pod Jerychem”, „Miriam”, „Jonasz” czy „Tobiasz”.

– Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania diakonii, którzy chcą ewangelizować przez teatr – zachęca Andrzej Lipski, lider diakonii.

Grupa spotyka się przy krakowskim Kościele Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56.

Dominika Miros