Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pieśń oblubienicy


W dniach 2-3 października odbyły się w Warszawie rekolekcje dla kobiet «Pieśń Oblubienicy», które prowadziła Irena Neumueler. Był to niezwykle piękny i owocny czas, w którym Bóg na nowo dotykał nas swą oblubieńczą Miłością.

Miłość Boga domaga się naszej odpowiedzi

W codzienności często zapominamy o tym, iż Pan przychodzi z taka miłością do każdej z nas i to każdego dnia. Mocno wybrzmiała w tym czasie prawda, iż miłość Jezusa wystarczy przyjąć, nie trzeba nic robić, nie trzeba się starać, nie trzeba zasługiwać  – On kocha do końca, aż po Krzyż i na nim zdobywa serce swej oblubienicy. Kocha mnie i Ciebie dlatego, że jesteś. W tych rekolekcjach Bóg zapraszał nas poprzez swoje Słowo, byśmy spojrzały na siebie Jego oczyma. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż grzech przesłania i zniekształca obraz nas samych i często trudno jest nam uwierzyć w piękno, którym obdarzył nas sam Bóg. On jednak niestrudzenie mówił do nas w tych dniach: «Oczarowałaś me serce, piękna jesteś, przyjaciółko moja (..) powstań!».

Rekolekcje te były właśnie takim czasem powstania i decyzji  oderwania się od tego wszystkiego, co nie pozwala nam przyjąć miłość Jezusa. On spojrzał na każdą z nas z miłością i na nowo zaprosił nas do życia pod Jego spojrzeniem w relacji oblubieńczej. Mogłyśmy w swoim sercu odpowiedzieć Jezusowi na Jego zaproszenie do tańca miłości, którym jest bliskość i obecność Boża. Nieustannie towarzyszyły nam w tym czasie słowa Pieśni nad Pieśniami, a także postacie niezwykłych i odważnych kobiet biblijnych, nie tylko samej Maryi, ale również Estery czy Sary, których życie pokazuje, iż «absolutna miłość Boga domaga się absolutnej odpowiedzi» (H. U. von Balthasar). Rekolekcje te były również czasem głębokiego doświadczenia, iż jako kobiety możemy iść za Jezusem razem i wzajemnie się sobą ubogacać w drodze do niebieskiego Jeruzalem.

Karolina

Rekolekcje zostały przeprowadzone przez środowisko Dzielnych Niewiast, które działają w ramach Centrum Kobieta Świadoma Misji przy Stowarzyszeniu Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda.