Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji w Gliwicach

Zainteresowanie programem Razem w misji rozszerza swoje kręgi. W czwartek 30 września odbyło się spotkanie prezentujące ideę programu “Razem w misji” oraz założenia sieci współpracy NGO.

Spotkanie odbyło się w kościele Podwyższenia Krzyża, ul. Daszyńskiego 4 w Gliwicach. Wzięło w nim udział ok. 40 osób z dwóch środowisk: Wspólnota Magnificat oraz Wspólnota Niosąca Ducha.

Zostały przestawione główne założenia pracy w oparciu o 5 celów oraz proces formacji oparty o comiesięczne spotkania. Przedstawiono także materiały do pracy osobistej w oparciu o Dziennik pracy osobistej opracowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Kolejne kroki w nawiązaniu współpracy zostały zaplanowane na grudzień 2021.

Paweł Drobot CSsR