Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SE Sursum Corda w europejskiej sieci współpracy

W ramach Sekretariatu Współpracy w Misji Konferencji Redemptorystów Europy, 10 października oraz 14 listopada odbyły się spotkania on-line, których celem jest budowa sieci współpracy środowisk zaangażowanych w ewangelizację, wolontariat i pomoc społeczną. Czynny udział w tych spotkaniach brali przedstawiciele Stowarzyszenia SE Sursum Corda: o. Paweł Drobot oraz Małgorzata Nowak.

W spotkaniach bierze udział ok. 40 osób z niemal wszystkich krajów Europy oraz z Kanady.

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami pracy w swoich środowiskach oraz organizacjach NGO, które reprezentują. Została przedstawiona wizja wspólnej formacji i pracy w dziedzinie partnerstwa w misji.

Formą dzielenia się doświadczeniem i pracą nad wspólnymi projektami jest biuletyn adresowany do uczestników projektu.

Nasz udział tych spotkaniach wpisuje się w realizację programu Rozwoju i umocnienia stowarzyszenia SE Sursum Corda – Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych.