Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Królestwo Boże jest najcenniejszym skarbem

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».
(Mt 13, 44-46)

Jezus porównuje królestwo niebieskie do skarbu i perły. To sam Jezus chce być w moim życiu najcenniejszym skarbem i najpiękniejszą perłą.Całe nasze życie powinno być ukierunkowane na szukanie skarbów które mają największą wartość w przyszłym życiu. Jezus powiedział: “Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.  Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”(Mt 6, 20-21).Co w moim życiu ma największą wartość? Czy są to dobra materialne, czy te duchowe? Czy moje serce jest wypełnione pragnieniem szukania Boga w każdej chwili mojego życia?