Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A ty dlaczego pościsz?

Jezus im rzekł: ” Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć” (Mt 9,14).

Jezus dużo pościł, ale nie dla zasady. Jego postawa wynikała z zażyłości z Ojcem, a post był wyrazem poddania się Ojcu w zaufaniu i miłości. Wypływał z głębi serca, a nie obrzędowości. A ty dlaczego pościsz? Czy jest to akt dobrowolny czy tez z nakazu religijnego? “Moja ofiara, Boże duch skruszony nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym” (Ps51,19).