Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Amos 7, 15

“Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” (Am 7, 15)

“Idź, prorokuj”! To wezwanie, które Bóg skierował nie tylko do proroka Amosa. Jest to wezwanie, które Bóg kieruje do każdego z nas! Prorokuj, czyli ogłaszaj Boże sprawy w tym świecie, pokazuj, że życie ziemskie to dopiero początek wielkiej przygody ze Stwórcą i Ojcem wszystkiego. Życie każdego człowieka ma ten wspaniały, prorocki wymiar.