Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bądź gotowy na przyjście Jezusa

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

(Łk 12, 39 -40)

Często oczekujemy z wielką czujnością i ciekawością na zbliżające się wydarzenia w naszym życiu. Jezus dzisiaj w Ewangelii również zachęca nas do czujności. Bądźmy więc  gotowi każdego dnia na Jego przyjście do naszego serca, a w ostatecznym dniu na spotkanie z Nim twarzą w twarz w wieczności.