Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biada wam obłudnicy

Jezus przemówił tymi słowami:«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!»
(Mt 23, 27-32)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii obnaża obłudę faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Te ostre słowa Jezus kieruje również do nas, ludzi dziesiejszych czasów. W nas samych jest często wiele obłudy. Osądzamy innych bez miłosierdzia i często tylko na zewnątrz jesteśmy pobożni, a w sercu jesteśmy jak te groby pobielane pełne plugastwa. To mocne słowa i Jezus nie wypowiedział ich żeby potępić kogokolwiek, ale po to aby nawrócić nas na drogę prawdy. Tylko stanięcie w prawdzie, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje nawrócenia i odpuszczenia grzechów sprawia, że przychodzę do Jezusa z ufnością, że nie usłyszę od Niego tak ostrych słów jak w dzisiejszej Ewangelii. Proszę Cię Jezu dzisiaj o to abym nie tylko na zewnątrz wyglądał pięknie, ale żeby moje serce było czyste i pełne miłości do Boga i do wszystkich ludzi.