Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bóg Jest Światłością

Najmilsi:
Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
(1 J 1, 5 – 7)

Nasza droga życia może przebiegać w ciemności lub w światłości. Jeśli odrzucamy prawdę i żyjemy w kłamstwie to tracimy kontakt z Bogiem i chodzimy w ciemności. Życie w światłości to nieustanne zbliżanie się do Boga i wybieranie prawdy, która ma w Nim swoje źródło. Tylko życie w łączności z Bogiem pozwala nam rozróżniać między prawdą, a fałszem, dobrem, a złem. Kto żyje w prawdzie doświadcza zbawczego działania Jezusa, który oczyszcza nas z grzechów swoją krwią. Odrzućmy więc dzisiaj kłamstwo i zbliżmy się do źródła niegasnącego światła, Jezusa Chrystusa, który jest prawdą i życiem