Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bóg jest wiecznie ten sam

“Przemija bowiem postać tego świata” (1Kor 7,31). Wszystko przemija, tylko Bóg jest wiecznie Ten sam. Jezus uczy Cię co dnia, słuchaj uważnie tego co, do Ciebie mówi. Zachowuj Jego naukę w sercu i żyj nią, a będziesz błogosławiony, błogosławona!