Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bóg stworzył Cię na Swój obraz i podobieństwo

“Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi jaka jest pokój “(Ef4,3)

Bóg jest Bogiem miłosierdzia i Bogiem jedności. Każdą z trzech osób boskich działa w ścisłej jedności z pozostałymi. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest zdolny do życia w pokoju, czego przykładem jest Maryja, rozważająca Słowo w sercu i wskazująca na Jezusa : “Uczyńcie wszystko co wam powie.” “Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość..” (Ga5,22).