Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chrystus uwolnił nas od niewoli grzechu

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
(Hbr 2, 14-15)

Jezus jako syn Boży przyjął ciało ludzkie aby stać się sprawcą zbawienia ludzi. Oddając dobrowolnie swoje życie jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy uwolnił nas z niewoli grzechu.Ta chwalebna ofiara Chrystusa uczyniła nas synami i córkami Boga. Nie jesteśmy więc już sługami i niewolnikami, ale mamy jako dzieci Boże przez Chrystusa dostęp do łaski zbawienia. Rozradujmy się dzisiaj w Panu z tej dobrej nowiny i podziękujmy Mu za Jego dobroć i miłość, którą nas nieustannie obdarza.