Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy chcesz słyszeć Boga?

On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i ślina dotknął mu języka. (Mk 7,33)

Jeśli chcemy słyszeć i widzieć Jezusa musimy najpierw tego zapragnąć jak głuchoniemy, wyciszyć się co oznacza odejść na bok w naszej codzienności i zbliżyć się do Niego, wejść w głęboka wręcz intymna relacje. Następnie pozwolić Jezusowi działać. “Otwórz Panie nasze serca abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. ” Dz 16,14b.