Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy jesteś gotowy na śmierć “starego człowieka”?

Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38)

Chcemy żyć owocami Ducha Świętego, ale nie chcemy wyzbyć się do końca grzesznych przyzwyczajeń. Brakuje nam odwagi, aby utopić własne “ja” w wodach chrztu. Czy jesteś gotowy na śmierć “starego człowieka”? “Teraz zaś już nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)