Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy jesteś wdzięczny za Boże dary?

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni”. (Łk 21,3)

W Bożych oczach człowiek wygląda inaczej niż w wyobrażeniach człowieka. Dobre uczynki zyskują wartość przez to, co Bóg widzi w ukryciu, w sercu. “Gdy wiec dajesz jałmużnę nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili (…). Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”. (Mt 6,2-3) Czy jesteś wdzięczny za Boże dary?