Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy Miłujesz Mnie?

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

Trzykrotne wyznanie miłości Piotra do Jezusa jest symboliczne i nawiązuje do jego trzykrotnego zaparcia się mistrza przed jego męką. Jezus to przewidział i nigdy nie przekreślił Piotra jako tego, który miał poprowadzić kościół na początku jego działalności. To również zachęta i dla nas abyśmy w swoim powołaniu nie zapominali, że jest ono nieodwołalne i Jezus nigdy z nas nie rezygnuje, bo On nas kocha zawsze mimo naszych niewierności i upadków. Jezu dzisiaj pragnę wyznać Ci, że jestem słabym człowiekiem, że często zapieram się Ciebie i po swojemu pragnę realizować to do czego mnie powołałeś. Oddaje Ci swoje słabości i proszę Cię o umocnienie. Pragnę również Ci wyznać, że kocham Cię i chcę iść za Tobą pełnić tylko Twoją wolę.