Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy odpowiadasz na swoje powołanie ?

“Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył”. (Iz 49,1-2)

Jezus wie, co kryje się w człowieku. Określił dla każdego z nas powołanie i misje w Kościele. Tych, którzy powiedzą Mu “tak” – prowadzi nieustannie droga, której kształt określa nadane im imię. On czyni usta człowieka swoimi ustami. I tak wciąż żyje! Czy odpowiesz wdzięcznym sercem na powołanie?