Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy pozwalasz Mu działać w sobie?

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemie. Czy spij, czy czuwa we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak” (Mk 4,26-27)

Królestwo Boże w sercu człowieka wzrasta stopniowo w swoim tempie. Tym, który daje wzrost, jest Bóg. Jaka jest twoja relacja z Nim? Czy pozwalasz Mu działać w sobie, czy masz swoja drogę, by osiągnąć Królestwo Boże? “Powierz Panu swoja drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37,5)