Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy rozważasz słowa od Pana?

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.”(Łk1, 29)

Czy rozważasz w swoim sercu to co Bóg do Ciebie mówi przez ludzi, wydarzenia biblię? Czy posłyszane słowo wydaje owoc w Twoim życiu? “Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny…. zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12) Zapytaj Pana, co dzisiaj chce Ci powiedzieć?