Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy służysz Jezusowi?

Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa (J 12,14)

Służba Jezusowi to nie tylko obowiązek bycia oddanym do dyspozycji, posłuszeństwo Jego woli. To przede wszystkim przywilej, szczęście przebywania non stop w Jego obecności, radosnej światłości, prawdziwej jedynej mądrości i chwale. To LASKA, OBIETNICA. “Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,14)