Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy szukasz Boga z gorliwością?

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk. 2,48)

Boga możemy odnaleźć w różnych miejscach i sytuacjach życiowych . Maryja z Jozefem odnaleźli Jezusa będąc w strapieniu, Maria Magdalena stojąc nad grobem, uczniowie w drodze. Warunkiem jest chęć odnalezienia Boga, otwarcie swojego serce i zaproszenie Go do swojego zżycia . “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.(Mt 28,20)