Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy umiemy zgodzić się z Jego wola?

“Gdy ich zabijał, szukali Go, nawróceni garneli się do Boga. Przypominali sobie, ze Bóg jest ich opoka” (Ps 78,34)

Czy nie zbyt łatwo przyzwyczajamy się do tego, że coś układa się po naszej myśli? Jednak kiedy Bóg ma inne plany niż my, czy umiemy zgodzić się z Jego wola? On z miłości do człowieka zsyła próby, by jeszcze bardziej zapragnąć Jego obecności, by umieć dziękować za to, co otrzymujemy. Z miłości…