Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy wierzysz w to co mówi Bóg?

“(…) I prosili Go, żeby ci (chorzy) choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć” (Mk 6,56)

Bóg Ojciec stworzył świat swoim słowem. Jezus ogłaszał uzdrowienie człowieka słowami: “bądź zdrów”. Czy Bóg może kłamać? Brak zaufania w Jego Słowo rani Go bardziej niż grzech. “Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać pragnienia i myśli serca” (Hbr4,12)