Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czynić wolę Ojca to słuchać Jezusa

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego(J 8, 28-30)

Jezus naucza to co otrzymał od Ojca, od którego wszystko pochodzi. Pełna prawda objawienia, które głosi Jezus dokona się dopiero w momencie Jego wywyższenia na krzyżu.. Dzisiaj Jezus przychodzi również do nas abyśmy w nim odnaleźli drogę do Ojca. Do tego potrzeba przyjąć naukę Jezusa i pójść za Nim naśladując Go w swoim codziennym życiu. Czy ja codziennie słucham Jezusa i wypełniam Jego wolę wpatrując się w Jego krzyż?