Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dobro pochodzi z czystego serca

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»(Mk 7, 14-16)

Wszystko co prowadzi człowieka do zła pochodzi z jego serca. Często wymagamy zmiany złego postępowania od innych, a sami nie chcemy się zmienić i wciąż trwamy z uporem w grzechu. Bywa też tak, że chcemy, ale nie umiemy się zmienić, bo mocno pogubiliśmy się na ścieżkach swojego życia. Do zmiany naszego wnętrza potrzebne jest spotkanie z Jezusem w ciszy swego serca i Jego łaska, która nas przemieni.Módlmy się dzisiaj o przemianę naszych serc. Prośmy Jezusa aby to co z nas wychodzi na zewnątrz było czystą miłością.