Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Duch Święty oznajmia nam prawdę

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
(J 16, 12-15)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pragnie nas przygotować na przyjście Ducha Świętego. Życie w Duchu Świętym objawia nam prawdę o Ojcu i Synu. To jest proces, który nieustannie w nas trwa i stopniowo poznajemy to co Bóg chce nam objawić o sobie. Duch Święty rozlewa również w naszych sercach miłość do Boga i drugiego człowieka. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego aby nam pokazał w prawdzie nasze życie i objawił wolę Ojca, którą powinniśmy wypełnić w naszym życiu.