Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie

Najdroższy:
Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania.
Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.(1 Tm 4, 12-16) 

Święty Paweł apostoł w liście do Tymoteusza zachęca go aby był wytrwały w tym co robi głosząc Ewangelię. Napomina go również żeby nie zaniedbywał charyzmatu, który otrzymał poprzez nałożenie rąk i proroctwa, które otrzymał. To dzisiejsze czytanie uświadamia mi jak łatwo odrzucam dary Ducha Świętego, które otrzymałem. Zamiast z nich korzystać do budowania Królestwa Bożego i zbawienia siebie i innych ludzi, to często zaniedbuję rozwój tych darów. Podobnie czynię z proroctwami, które wiele razy otrzymałem, a pózniej gdzieś o nich zapomniałem. Jednak Duch Święty wciąż mi przypomina, że “dary łaski są nieodwołalne” i na nowo wzmacnia moje charyzmaty, którymi posługuję we wspólnocie. Dziekuję Ci Panie Jezu za Twojego Ducha, który działa w moim życiu aby umacniać mnie gdy słabne i przypomina mi wciąż, że moje powołanie jest nieodwołalne mimo moich niewiernośći łasce, którą otrzymałem od Ciebie.