Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
(Mt 18, 15-20)

Jezus dzisiaj mówi o napominaniu tych, którzy grzeszą. To nie jest łatwe ponieważ sam wciąż tkwię w grzechach i sam potrzebuję napomnienia. Jezus jednak uczy mnie wciąż jak z miłością napominać ludzi tak aby nie czuli się gorsi i odrzuceni. Takie upomnienie brata, który zgrzeszył ma prowadzić do jego nawrócenia, a nie potępienia. Tylko Jezus uczy właśnie takiej miłości wzajemnej aby mając świadomość swoich słabości podnosić na duchu tych którzy są uwikłani w różne grzechy. Jezus też dzisiaj mówi o modlitwie wspólnotowej. Gdy modlę się we wspólnocie rodzinnej czy wspólnocie kościoła to otrzymuję wiele łask. Czuje wtedy więź z tymi z którymi się modlę i doświadczam obecności Bożej, która przenika całe moje życie. Dlatego tak ważna jest dla mnie wspólnota w której mogę szczególnie doświadczać działania Ducha Świętego. Dziękuję Ci Jezu za dar napominania z miłością , za łaskę przebaczenia i za wspólnotę braci i sióstr których łączysz na wspólnej modlitwie.