Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gdzie szukasz odpowiedzi?

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie” (Rdz 3,4)

Szatan poddał w wątpliwość Boże Słowa, a Ewa przyjęła ja bezkrytycznie. Choć była w bliskiej relacji ze Stwórca, nie szukała odpowiedzi u źródła. Dziś również zły próbuje kwestionować Boże przykazania i zasiać wątpliwość w naszych sercach. Gdy tego doświadczasz, gdzie szukasz odpowiedzi? “Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz” (Jr 33,3)