Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iza, Kraków

Od 14 roku życia byłam we wspólnocie. Fascynowało mnie przebywanie z ludźmi, którzy świadomie wybierali Jezusa. Szybko okazało się, że we wspólnocie nie jest łatwo, abym mogła wzrastać trzeba z siebie wiele dawać, ale tez mocno nad sobą pracować, by się wzajemnie nie ranić.

Dostałam jednak obietnice wspólnoty. W kolejnych wspólnotach, do których trafiałam miałam poczucie ogromnych trudności, zablokowania przed działaniem Boga. Początki Sursum Corda w nowym miejscu i z nowym pasterzem tez nie były łatwe – trudności w komunikacji, prowadzeniu uwielbień, przejmowanie kursów… Jednak w tym wszystkim zawsze pamiętałam o „bądź wola Twoja”. 

Jednak po 5 latach widzę z perspektywy czasu, jak bardzo Bóg mnie rozwija przez bycie we wspólnocie. Dzięki wspólnocie nauczyłam się żyć w postawie i modlitwie uwielbienia, która poszerza moje serce i horyzonty ludzkiego postrzegania rzeczywistości, jestem naocznym świadkiem uzdrowień, nawróceń, przemiany serc i wzrostu poczucia jedności i miłości we wspólnocie. Sama nieustannie przyzywam nawrócenie i uzdrowienia. W trudach życia mam wsparcie i wstawiennictwo. Gdy ja słabnę jest grupa ludzi, którzy mnie poniosą. Mogę z dumą powiedzieć, że moja wspólnota jest zewangelizowana i ewangelizująca, bo Jezus jest w centrum i wciąż przeprowadzamy nowe osoby do Niego. Zachęcam każdego, kto jest niezdecydowany, by zaryzykował deklaracja, ze to właśnie Sursum Corda jest moim miejscem w Kościele. Bo oddanie się na służbę we Wspólnocie SNE przynosi 100 krotny owoc! Za wypełnienie Bożej obietnicy bycia w żywej i odpowiedzialnej wspólnocie – Chwała Panu!

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 787 417 412

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone