Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak okazujesz miłosierdzie?

Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów : Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy tez nie?” (Łk 4, 3)

Często wypełnienie Bożej woli wydaje się trudne, wymagające, związane z rezygnacja ze swoich aspiracji. Pomyśl, że wolą Ojca było abyśmy przebywali blisko Jego serca, które “nosi nas wszystkich“. Miłość to przede wszystkim miłosierdzie, a najlepszym sposobem oddania Bogu chwały jest akt miłosierdzia wobec bliźniego.