Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jeśli zaufasz Jezusowi zobaczysz więcej

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».
(J 1, 47-51)

Jezus zna mnie podobnie jak Natanaela i wszystkie moje kroki są Mu znane nawet zanim je postawię na ziemi. Przed Jezusem nie można niczego ukryć, bo Jezus zna nasze serca i pragnienia. Jezus pragnie naszego zbawienia i na każdej drodze, którą podążamy jest blisko nas aby nas strzec i prowadzić do domu Ojca. Nie wystarczy uznać Jezusa za Króla i Zbawiciela, ale najważniejsze jest oddać Jezusowi całe swoje życie i pójść za Nim wypełniająć Bożą wolę. Czy relacja z Jezusem jest najważniejszą relacją w moim życiu? Czy jestem dzisiaj gotowy zaufać Jezusowi i pełnić Jego wolę w swoim życiu?