Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś dobrym ziarnem

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.Kto ma uszy, niechaj słucha!»
(Mt 13, 36-43)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina w przypowieści o chwaście, że to On sam sieje dobre nasienie. Tym nasieniem jesteśmy my sami o ile słuchamy, przyjmujemy i wypełniamy Słowo Boże w naszym życiu. Wtedy jesteśmy jak dobre ziarno zasiane w świecie pełnym chwastu, czyli ludzi którzy odrzucają Słowo Boże i gardzą łaską zbawienia. Na końcu świata jednak dobro zwycięży i jeśli wytrwamy przy Chrystusie do końca to otrzymamy nagrodę życia wiecznego w Jego królestwie.