Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś dziedzicem Królestwa Bożego

Jezus powiedział do tłumów:Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
(Mt 11, 11-12)

Jan Chrzciciel był wielkim prorokiem, który łączył stary testament z nowym. To On prostował drogi dla Jezusa chrzcząc ludzi i wzywając do nawrócenia. Jezus jednak mówi, że Jan jest najmniejszy z tych, którzy mieszkają w królestwie niebieskim.Poprzez naszą wiarę w Jezusa i poprzez chrzest mamy już tu na ziemi udział w królestwie niebieskim. Nasze serca są świątynia Boga i jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym, który nieustannie nas ożywia i uświęca. Jezus kocha nas bezwarunkowo i te słowa z dzisiejszej Ewangelii kieruje również do nas. Nasze grzechy i upadki nie przekreślają naszego udziału w królestwie Bożym. Jezus przez łaskę odpuszczenia win zawsze czyni nas godnymi bycia tymi największymi w królestwie niebieskim.