Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś gotowy by pójść za Jezusem

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».(Mk 6, 7-13)

Jezus posyłając uczniów mówi im żeby nie brali jakiekolwiek zabezpieczenia materialnego. Oni mają polegać tylko na Jego mocy, którą im daję. Dzisiaj zawierzmy siebie na nowo Jezusowi i prośmy Go o zabranie lęku z naszych serc, abyśmy obdarowani Jego darami odważnie szli głosić Ewangelię tam gdzie Jezus nas chce posłać.