Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś mieszkaniem Boga

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
Ef 2, 19-22)

Zanurzeni przez chrzest Święty w Jezusie jesteśmy mieszkaniem Boga, który mieszka w naszych sercach. Nasza wiara w Jezusa jest fundamentem tego domu.
Tę wiarę buduje w nas słowo Boże. Duch Święty pozwala nam zrozumieć słowo i przyjąć je do serca aby wydało owoc obfity w odpowiednim czasie.

Znajdź dzisiaj chwilę czasu by zanurzony w słowie Bożym poczuć obecność Jezusa w swoim sercu.