Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś posłany głosić Słowo Boże

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.I prosili Go za nią.On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».I głosił słowo w synagogach Judei.(Łk 4, 38-44)

Jezus w domu Piotra uzdrawia jego teściową, a potem uzdrawia wszystkich, którzy byli chorzy, a przyszli do Niego. Dzisiaj Jezus również pragnie przyjść do naszych domów, a przede wszystkim do naszych serc aby nas fizycznie i duchowo uzdrowić.Czy jesteś otwarty na tę Jego uzdrawiającą obecność w Twoim życiu? Czy jesteś gotowy pójść za Nim głosić Ewangelię tym, którzy jeszcze go nie poznali?