Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś wezwany na ucztę Pana

Potem Usłyszałem Jak Gdyby Głos Donośny Wielkiego Tłumu W Niebie, Mówiący: «Alleluja! Zbawienie I Chwała, I Moc U Boga Naszego, Bo Wyroki Jego Prawdziwe Są I Sprawiedliwe, Bo Osądził Wielką Nierządnicę, Co Znieprawiała Nierządem Swym Ziemię, I Zażądał Od Niej Poniesienia Kary Za Krew Swoich Sług». I Rzekli Powtórnie: «Alleluja!» A Dym Jej Wznosi Się Na Wieki Wieków.

I Mówi Mi Anioł: «Napisz: Błogosławieni, Którzy Są Wezwani Na Ucztę Godów Baranka!»(Ap 19, 1-3. 9a)

Całkowita klęska Wielkiego Babilonu wyzwala wielką radość, wynikającą ze
zwycięstwa Boga i Baranka. Imperium zła, którego symbolem
jest społeczeństwo stawiające w centrum swojego życia konsumpcjonizm, nie ma
przyszłości, bowiem Bóg zostaje wyeliminowany z życia społecznego, a ludzie zamykają się w swojej samowystarczalności.
Każdy chrześcijanin jest zaproszony, aby siły do walki ze złem czerpać z liturgii
i osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem. Siły zła już zostały pokonane przez Chrystusa. Najpewniejszym sposobem na ich przezwyciężenie jest mocna
więź z Jezusem – triumfatorem nad wszelkim złem i grzechem. Wsłuchiwanie
się w radosne Alleluja mieszkańców nie pozostawia złudzeń, kto tak naprawdę jest
Panem świata i historii.

Przyjdź więc dzisiaj Jezu i pomóż mi zwyciężyć ze swoimi słabościami i odpuść moje grzechy abym z czystym sercem mógł Cię wychwalać i już cieszył się tą ucztą , którą dla mnie przygotowałeś.