Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteś wolny!

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

(Ga 5, 1)

Jesteś wolny! Wszystko, co mamy od Boga ma tej wolności służyć. Wszystko jest dla Ciebie, możesz wybierać, cieszyć się i tworzyć. Bądź wolny mądrze, bądź wolny prawdziwie, bo jest cienka granica między wolnością a niewolą.