Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteście światłem świata

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
(Mt 5, 13-16)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do apostołów , że są solą ziemi i światłem świata. Te słowa Jezus kieruje również do nas. Mamy być solą w tym świecie, która nadaje smak naszemu życiu i osobom z którymi się codziennie spotykamy. Mamy też być światłem w świecie pełnym ciemności, które mamy nieść innym ludziom. Prośmy dzisiaj Jezusa aby ożywił w nas pragnienie dawania świadectwa o Nim w naszej codzienności.