Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jesteśmy uświęceni w Jezusie

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę».
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
(Hbr 10, 11-18)

Prawo Starego Testamentu nie było doskonałe i dopiero ofiara Jezusa na krzyżu udoskonaliła to prawo. Nowe przymierze z grzeszną ludzkością wypełnione w Jezusie sprawiło, że ta nowa ofiara za nasze grzechy pochodzi z serca i sprawiła, że : “zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10, 10). Odtąd nasze grzechy nie zagradzają nam drogi do Boga. Wystarczy, że całym sercem przylgniemy do Jezusa, a staniemy się nowymi ludźmi, którzy przez łaskę dostąpią odpuszczenia grzechów i zbawienia.