Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus jest chlebem żywym

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
(J 6, 44-51)

Dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch warunkach otrzymania życia wiecznego. Jeden to wiara w Jezusa, a drugi to Eucharystia. Jezus poprzez Eucharystię, na której karmi nas swoim ciałem, prowadzi nas do zjednoczenia z Ojcem w niebie.
Czy w codziennym życiu mam czas na to aby pomyśleć o życiu wiecznym? Czy przygotowuje się do tego życia poprzez częste uczestnictwo w Eucharystii i przyjmowaniu chleba życia, Jezusa Chrystusa?