Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus jest Królem

Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego!
Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!»
(Rdz 49, 1a. 2. 8-10)

Jakub mówi do swoich synów pod natchnieniem Ducha Świętego słowa prorocze . Szczególne słowa kieruje do pokolenia Judy, które ma panować na wieki. Jezus jest naszym Królem i Panem z pokolenia Judy, a My poprzez wiarę i chrzest Święty jesteśmy zanurzeni w Jego wiecznym panowaniu . Dzisiaj odpowiedz sobie na te pytania, czy Jezus jest Twoim jedynym Panem? Czy nie ma w Twoim życiu innych bożków, którym oddajesz cześć i chwałę, a która należy się tylko Jezusowi?