Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus jest światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
(Łk 2, 22-35)

Maryja i Józef poświęcają Jezusa w świątyni Bogu i nie mogą już Go zatrzymać dla siebie. Symeon biorąc na ręce Jezusa wypowiada prorocze słowa do Maryi, które były bardzo trudne do przyjęcia. Z jednej strony usłyszała błogosławieństwo swojego syna, a z drugiej strony proroctwo Jego śmierci. Czy ja jestem gotowy czekać tak jak Symeon całe życie na wypełnienie się Bożych obietnic? Czy jestem w stanie przyjąć tak jak Maryja błogosławieństwo od Boga, ale również trudne doświadczenia, które Bóg dopuszcza w moim życiu?