Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus karmi nas swoim ciałem

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».
(Mk 14, 22-25)

Jezus podczas wieczerzy paschalnej odmawia odpowiednie błogosławieństwo. Czyni to według ustalonych w tradycji zwyczajami, lecz nadaje im nową wartość. Dokonuje w wieczerniku przemiany chleba i wina w swoje Ciało i Krew, ustanawiając sakrament Eucharystii. Podziękujmy dzisiaj Panu za ten najpiękniejszy dar Jego miłości do nas. Bądź uwielbiony Jezu w Twoim ciele i krwi, które możemy spożywać i cieszyć się kiedy przychodzisz do naszych serc napełniając je Twoją święta obecnością.