Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus w czterech Ewangeliach

Zobaczyć Jezusa oczami czterech Ewangelistów
Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, możemy odkryć głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim. Kurs pomaga lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa (źródło: nowaewangelizacja.eu).

Leave a comment