Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Krew Chrystusa gładzi grzechy

Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
(Hbr 10, 19-22)

Jedyną ofiarą mogącą prawdziwie oczyścić człowieka z grzechu jest Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Jeśli zostanie ona zlekceważona, to nie istnieje żadna inna ofiara, która mogłaby dokonać odkupienia człowieka.Dzięki tej ofierze “W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. “(Ef 1,12). Podziękujmy dzisiaj na modlitwie naszemu Panu za ten doskonały dar Jego miłości do nas.