Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Królestwo Boże jest w nas

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».(Łk 13, 18-21)

Królestwo Boże już jest obecne w moim życiu, w Słowie Bożym, w Eucharystii w drugim człowieku, którego obdarzam miłością. Tak jak ziarnko gorczycy, które jest maleńkie, tak Królestwo Boże może być przeze mnie na początku niedostrzegalne. Jeśli jednak to ziarenko prawdy zasiane w moim sercu przez Boga zakiełkuje i pozwolę mu wzrastać i będę go pielęgnować, to wyrośnie na wielkie drzewo pełne dobrych owoców. Jezu pomnażaj do dobro, które zasiałeś w moim sercu aby przyniosło dobry owoc dla mnie i dla wszystkich ludzi. Niech Twoje Królestwo we mnie wzrasta i rozszerza się na cały Kościół Święty.